മോണോപ്ലേസ് ഹൈപ്പർബാറിക് ചേംബർ ടെക്ക്ന ഹൈബ്രിഡ് 3200

മോണോപ്ലേസ് ഹൈപ്പർബാറിക് ചേംബർ

ടെക്ന ഹൈബ്രിഡ് 3200

ഹൈബ്രിഡ് 4000- യുടെ സാമ്പത്തിക ഓപ്ഷൻ

ഹൈബ്രിഡ് 3200 ഫീച്ചറുകൾ

  • വ്യാസമുള്ള "32" / X സെ
  • നീക്കംചെയ്യാവുന്ന സ്ട്രെച്ചർ
  • ഗർണീ ആവശ്യമാണ്
  • ASME - PVHO-1 - ദേശീയ ബോർഡ്
  • FDA-510 (k) മായ്ച്ചു
  • ഓക്സിജൻ മൊഡാലിറ്റി
  • TCOM റെഡി
  • ഡ്യൂവൽ മൊഡ്യൂളിറ്റി ഓപ്ഷണൽ

മികച്ച വില ലഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?

നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചേംബർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു!

ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ വിലാസം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുക, എത്രയും വേഗം ഞങ്ങൾ മറുപടി അയക്കും. നന്ദി!